Новини авто індустрії - Autoindustry
Канал далекого зв'язку Канал далекого зв'язку - 27200 кГц ( 20-й) - у країнах СНД прийнятий у якості "каналу далекого зв'язку"... Однак про далекий зв'язок на СВ - розмову особливий....
Відхилення в підсилювачах Несправність може бути або в схемі пари фазних підсилювачів горизонтального й вертикального відхилення, виконаних відповідно на лампах Л7, Л8 і Л4...
Блок СВП для УКВ тюнера Перемикачі й для блоку СВП УКВ тюнера: На сайті про за цей рік був поміщений опис блоку СВП для УКВ тюнера саратовского радіоаматора...
Однокристальні Мікро ЕОМ Однокристальні Мікро-Эвм: Після придбання пакета програм із плаваючої коми ("Радіо", 1995, № 4, 5) багато читачів звернулися в редакцію із проханням...

Контакти Київ, вул. Садова-Самопливна, 15
+38 (044) 608-78-98 тел.
+38 (044) 167-89-93 факс
Інструменти й прилади Інструменти й приладиІнструмент і прилади для перевірки й ремонту. Комплект інструмента повинен складатися з електромонтажного, слюсарного й міряльного інструмента,...
Практичні завдання Практичні завданняПрактичні завдання і їхнє рішення. Припустимо, ви - людина серйозний і комп'ютери вручну не збираєте....
Електрична ємність Електрична ємністьПри зарядці батареї кожний тридцятимільйонний її акумулятор повинен мати по можливості однакову...
Прилад Синхроскоп Прилад СинхроскопСинхроскоп не працює в режимі розгорнення, що чекає. Перед з'ясуванням причини несправності перевіряється...
Більше точні результати
Прочитавши заголовок, неважко догадатися, що пропонований простий пробник здатний контролювати справність як транзисторів, так і операційних підсилювачів (ОУ). Він представляє комбінацію двох відомих приладів, зберігаючи їхні позитивні якості - мінімальна кількість деталей у випробувачі ОУ й можливість перевірки транзисторів малої, середньої й великої потужності без випаювання їх у більшості випадків з реальної конструкції.

Крім того, у пробнику в порівнянні немає здвоєного тумблера для перемикання провідності транзисторів, що перевіряються, а в порівнянні із застосована інша - індуктивний зв'язок зі светодиодами при випробуванні ОУ, що підвищує надійність оцінки їхньої працездатності. Харчується пробник від двуполярного джерела постійного струму, напруга якого може бути 9...15 В, у кожному каналі.

Припустимо харчувати прилад від двох батарей "Крона", оскільки при відсутності елементів, що перевіряються, прилад практично не споживає струму. Елементи Т1, R1, R6, З2 разом зі справним транзистором, що перевіряється, VTX утворять блокінг-генератор, а Т1, R2- R5, З1 разом із що перевіряється ОУ DAX - генератор 34. Світлові індикатори HL1, HL2 - загальні при перевірці зазначених радиокомпонентов. Оскільки светодиодные індикатори пов'язані з обома генераторами, вони світяться тільки при роботі кожного з них, що можлива, природно, лише при справності елемента, що перевіряється.

При випробуванні ОУ однаково яскраво горять обоє светодиода, при підключенні транзистора структури р-п-р і установці перемикача SA1 у відповідне положення горить один светодиод, а при перевірці транзистора п-p-n - іншої. Пояснюється це різною полярністю імпульсів блокінг-генератора, що з'являються на висновках вторинної обмотки трансформатора при випробуванні транзисторів різної структури. Одна з основних деталей конструкції - вихідний трансформатор - від малогабаритного транзисторного радіоприймача.

Для підвищення надійності виникнення генерації муздрамтеатр необхідно розібрати й пластини його зібрати "встык" із зазором 0,1...0,2 мм. Резистори - М'ЯТ, конденсатори - МБГ удасться одержати, увівши в прилад стрілочний індикатор - миллиамперметр. У цьому варіанті, як описано вище, спочатку визначають структуру й цоколевку транзистора (не по запалюванню светодиода, а по відхиленню стрілки індикатора), а потім за значенням колекторного струму, вимірюваного миллиамперметром, знаходять коефіцієнт передачі.

При зазначеному опорі резистора R2 і живлячій напрузі 5 У струм бази становить 10 мкА, тому току колектора 1 мА відповідає коефіцієнт передачі струму бази 100, 2 мА - 200 і т.д. Якщо використовувати миллиамперметр із набором шунтів і кілька резисторів R2 різних номіналів, можна виготовити досить універсальний прилад для визначення структури, цоколевки й коефіцієнта передачі транзисторів будь-якої потужності як при нормальному, так і при інверсному включенні.
(c)2010-2014 - Права захищені