Новини авто індустрії - Autoindustry
Канал далекого зв'язку Канал далекого зв'язку - 27200 кГц ( 20-й) - у країнах СНД прийнятий у якості "каналу далекого зв'язку"... Однак про далекий зв'язок на СВ - розмову особливий....
Відхилення в підсилювачах Несправність може бути або в схемі пари фазних підсилювачів горизонтального й вертикального відхилення, виконаних відповідно на лампах Л7, Л8 і Л4...
Блок СВП для УКВ тюнера Перемикачі й для блоку СВП УКВ тюнера: На сайті про за цей рік був поміщений опис блоку СВП для УКВ тюнера саратовского радіоаматора...
Однокристальні Мікро ЕОМ Однокристальні Мікро-Эвм: Після придбання пакета програм із плаваючої коми ("Радіо", 1995, № 4, 5) багато читачів звернулися в редакцію із проханням...

Контакти Київ, вул. Садова-Самопливна, 15
+38 (044) 608-78-98 тел.
+38 (044) 167-89-93 факс
Інструменти й прилади Інструменти й приладиІнструмент і прилади для перевірки й ремонту. Комплект інструмента повинен складатися з електромонтажного, слюсарного й міряльного інструмента,...
Практичні завдання Практичні завданняПрактичні завдання і їхнє рішення. Припустимо, ви - людина серйозний і комп'ютери вручну не збираєте....
Електрична ємність Електрична ємністьПри зарядці батареї кожний тридцятимільйонний її акумулятор повинен мати по можливості однакову...
Прилад Синхроскоп Прилад СинхроскопСинхроскоп не працює в режимі розгорнення, що чекає. Перед з'ясуванням причини несправності перевіряється...
Перевірка чутливості підсилювачів
Перевірка чутливості підсилювачів осцилографа ЭНО-1 здійснюється подачею синусоїдальної напруги частотою 50 гц. Перевірка підсилювача вертикального" відхилення ЭНО-1 виробляється на відповідність обмірюваної чутливості номінальним значенням всіх положень перемикача чутливості: 3, 9, 30, 90 і 300 мВ/мм, при цьому точність не повинна бути гірше ±5%.

Визначення нерівномірності частотної характеристики підсилювачів вертикального й горизонтального відхилення осцилографа виробляється шляхом зняття частотної характеристики відповідного підсилювача при подачі на його вхід синусоїдальної напруги різної частоти щодо того самого вхідного рівня. Для подачі на вхід підсилювачів синусоїдальної напруги використовується звуковий генератор ЗГ-12М (ГЗ-4А) і генератор стандартних сигналів ГС ІЗ-6 А (Г4-1А), а там, де це необхідно, низькочастотний генератор, наприклад НГПК-2 (ГЗ-17).

На екрані осцилографа встановлюється певна довжина штриха, що не повинна змінюватися більше, ніж це припустимо при зміні частоти вхідної напруги щодо рівня на частоті, при якій визначалася чутливість підсилювачів (для осцилографа ЭО-6М 100 кгц, для осцилографа ЭО-7 1 кгц, для синхроскопа СИ-1 100 кгц, для осцилографа ЭНО-1 50 Гц). Нерівномірність частотної характеристики підраховується як 20 логарифмів відносини максимальної довжини,

Штриха до мінімальної довжини штриха Н = 20 де макс - максимальна довжина штриха, мм; Амін - мінімальна довжина штриха, мм; Н - нерівномірність частотної характеристики, дб. Частотна характеристика знімається на наступних частотах: - для осцилографа ЭО-6М (для обох підсилювачів): 10, 50 Гц; 10, 500 кгц; 1; 1,5; 2; 2,5 і 3 Мгц при напрузі 1 в ефективного значення; - для осцилографа ЭО-7 (для обох підсилювачів): 2, 20 Гц; 1, 10, 100, 150, 200, 300 кгц при напрузі 1 в ефективного значення (на екрані встановлюється штрих довжиною 50 мм);

Для синхроскопа СИ-1, для підсилювача вертикального відхилення при широкій смузі пропущення (тумблер у задньому відсіку приладу встановлюється в положення "10 Мгц"): 10, 20, 400 Гц; 100 кгц; 1, 5, 6, 9 і 10 Мгц. Для підсилювача вертикального відхилення при вузькій смузі пропущення (тумблер у задньому відсіку приладу повинен бути включений на "500 кгц"): 10, 20, 400 Гц; 100 і 500 кгц.

Для підсилювача горизонтального відхилення: 20, 100 Гц; 1, 100, 200 і 400 кгц. Довжина штриха на екрані трубки встановлюється 30 мм; для осцилографа ЭНО-1:0 (постійний струм); 0,2, 2, 20, 50, 200 Гц і 2, 20, 200, 500, 800, 900, 1 000 кгц; - для синхроскопа 25И: у смузі частот від 100 Гц до 2 Мгц нерівномірність частотної характеристики підсилювача вертикального відхилення не більше ±1 дб, у смузі частот від 2 до 5 Мгц не більше - 2 дб. При перевірці завалу плоскої вершини імпульсу визначається різниця між вершинами переднього й заднього фронтів.
(c)2010-2014 - Права захищені