Новини авто індустрії - Autoindustry
Канал далекого зв'язку Канал далекого зв'язку - 27200 кГц ( 20-й) - у країнах СНД прийнятий у якості "каналу далекого зв'язку"... Однак про далекий зв'язок на СВ - розмову особливий....
Відхилення в підсилювачах Несправність може бути або в схемі пари фазних підсилювачів горизонтального й вертикального відхилення, виконаних відповідно на лампах Л7, Л8 і Л4...
Блок СВП для УКВ тюнера Перемикачі й для блоку СВП УКВ тюнера: На сайті про за цей рік був поміщений опис блоку СВП для УКВ тюнера саратовского радіоаматора...
Однокристальні Мікро ЕОМ Однокристальні Мікро-Эвм: Після придбання пакета програм із плаваючої коми ("Радіо", 1995, № 4, 5) багато читачів звернулися в редакцію із проханням...

Контакти Київ, вул. Садова-Самопливна, 15
+38 (044) 608-78-98 тел.
+38 (044) 167-89-93 факс
Інструменти й прилади Інструменти й приладиІнструмент і прилади для перевірки й ремонту. Комплект інструмента повинен складатися з електромонтажного, слюсарного й міряльного інструмента,...
Практичні завдання Практичні завданняПрактичні завдання і їхнє рішення. Припустимо, ви - людина серйозний і комп'ютери вручну не збираєте....
Електрична ємність Електрична ємністьПри зарядці батареї кожний тридцятимільйонний її акумулятор повинен мати по можливості однакову...
Прилад Синхроскоп Прилад СинхроскопСинхроскоп не працює в режимі розгорнення, що чекає. Перед з'ясуванням причини несправності перевіряється...
Перевірка точності виміру
Перевірка точності виміру амплітуди сигналу виробляється методом порівняння показань контрольного вольтметра й показань приладу, що перевіряється. В осцилографа ЭО-6М рівняються показання імпульсного вольтметра (наприклад, типу ВИК-1, що має точність не нижче ±3%) і результат по шкалі на правій стороні масштабної сітки при вимірі імпульсу тривалістю 1 мк/сек. Виміри виробляються у всіх положеннях перемикача вхідного аттенюатора. Погрішність виміру амплітуди осцилографа ЭО-6М не повинна перевищувати ±10%.

Погрішність калибратора синхроскопа СИ-1 визначається порівнянням довжини розмаху штриха, отриманого від каліброваного джерела синусоїдальної напруги, з довжиною розмаху штриха від власного- калибратора амплітуди синхроскопа. Виміри виробляються в трьох крапках шкали калибратора амплітуди при положенні вхідного дільника 1:1. Погрішність виміру амплітуди синхроскопа СИ-l не повинна перевищувати ±10%.

Погрішність виміру амплітуди й синхроскопом 25И визначається /шляхом порівняння показань контрольного вольтметра з показаннями убудованого стрілочного індикатора синхроскопа (шкала вольтметра 25И отградуирована в амплітудних значеннях напруги й відповідає положенню перемикача вхідного аттенюатора 1:100). Визначення точності виміру амплітуди осцилографом ЗНО-il здійснюється методом порівняння показань контрольного вольтметра з результатами вимірів, зроблених за допомогою калибратора амплітуди осцилографа. Перевірка виробляється для кожного положення перемикача чутливості на постійному й змінному струмі частотою 5 кгц для трьох величин напруг.

У положенні перемикача чутливості "3 мВ/мм" на вхід приладу подається еталонна напруга: 0,05; 0,12; 0,21 у від піка до піка. Для інших положень перемикача чутливості: 9,30,90 і 300 мВ/мм вхідна напруга збільшується відповідно в 3, 10, 30 і 100 разів.

При цьому на екрані осцилографа збіг размахов еталонної й каліброваної напруг не повинне відрізнятися більш ніж на ±10%, тобто на величину припустимої погрішності калібрування амплітуди (наприклад, при подачі вхідної напруги для всіх положень перемикача чутливості: 0,21; 0,63; 2,1; 6,3; 21 у розмах еталонної й каліброваної напруг повинен бути однаковим - довжиною 70 мм). При визначенні погрішності виміру, тривалості досліджуваних імпульсів перевіряється період між калибрационными оцінками часу калибратора тривалості осцилографа. Перевірка виробляється для всіх положень перемикача калибратора міток.

При цьому використовується кварцовий калибратор тривалості (може бути застосований калибратор дистанцій типу 27ЇМ). Максимальна погрішність калибратора тривалості синхроскопа СИ-il визначається при підрахунку на екрані трубки кількості міток, що уклалися, між калибрационными оцінками кварцового калибратора тривалості. При 10 мітках погрішність не повинна перевищувати ±0,5 мітки, що відповідає погрішності ±5%.
(c)2010-2014 - Права захищені