Новини авто індустрії - Autoindustry
Канал далекого зв'язку Канал далекого зв'язку - 27200 кГц ( 20-й) - у країнах СНД прийнятий у якості "каналу далекого зв'язку"... Однак про далекий зв'язок на СВ - розмову особливий....
Відхилення в підсилювачах Несправність може бути або в схемі пари фазних підсилювачів горизонтального й вертикального відхилення, виконаних відповідно на лампах Л7, Л8 і Л4...
Блок СВП для УКВ тюнера Перемикачі й для блоку СВП УКВ тюнера: На сайті про за цей рік був поміщений опис блоку СВП для УКВ тюнера саратовского радіоаматора...
Однокристальні Мікро ЕОМ Однокристальні Мікро-Эвм: Після придбання пакета програм із плаваючої коми ("Радіо", 1995, № 4, 5) багато читачів звернулися в редакцію із проханням...

Контакти Київ, вул. Садова-Самопливна, 15
+38 (044) 608-78-98 тел.
+38 (044) 167-89-93 факс
Інструменти й прилади Інструменти й приладиІнструмент і прилади для перевірки й ремонту. Комплект інструмента повинен складатися з електромонтажного, слюсарного й міряльного інструмента,...
Практичні завдання Практичні завданняПрактичні завдання і їхнє рішення. Припустимо, ви - людина серйозний і комп'ютери вручну не збираєте....
Електрична ємність Електрична ємністьПри зарядці батареї кожний тридцятимільйонний її акумулятор повинен мати по можливості однакову...
Прилад Синхроскоп Прилад СинхроскопСинхроскоп не працює в режимі розгорнення, що чекає. Перед з'ясуванням причини несправності перевіряється...
Схемотехника підсилювачів потужності
Схемотехника підсилювачів потужності звукової частоти високої вірності. Підсилювачі напруги, виконані за схемою, показаної, розраховані на роботу із вхідними каскадами на інтегральних ОУ або дискретних транзисторах, на виході яких відсутні або мають дуже незначну величину постійні тридцятимільйонні напруги й токи в режимі спокою. На вході ж властиво підсилювача напруги (крапка А) у режимі спокою присутній високий постійний потенціал, близький до напруги харчування відповідного плеча підсилювача.

Для узгодження підсилювача із вхідним каскадом доводиться використовувати додатковий каскад. Крім того, оскільки вхідний опір підсилювача напруги в крапці А становить одиниці ом, вихідний струм вхідного каскаду повинен бути дорівнює току спокою.Тільки при такій умові досягається повне узгодження каскадів по постійному струмі. каскад, Що Погодить, забезпечує необхідне зрушення постійноїої тридцятилітнього вихідної напруги вхідного каскаду й підсилює постійнуу тридцятилітній його вихідного струму до величини струму спокою підсилювача напруги

З іншого боку, виключення каскаду, що погодить, дозволяє вкоротити тракт УМЗЧ і додатково зменшити його власну нелінійність, що особливо важливо при конструюванні высоколинейных УМЗЧ без ланцюгів загальної ООС. Це, однак, накладає тверді вимоги на схемотехническое рішення як вхідного каскаду, так і підсилювача напруги через їхнє безпосереднє з'єднання по постійному струмі. У якості схемотехнической бази для побудови вхідних каскадів, здатних працювати з підсилювачами напруги, виконаними за схемою, можна використовувати каскади на потужних МДП- транзисторах, включених за диференціальною схемою із джерелом струму в ланцюзі джерел

Схема такого вхідного каскаду й підсилювача. У якості VT1 і VT2 застосовані потужні Мдп-Транзистори, підібрані в парі по опорі каналу стік-джерело, початковому струму стоку й крутості характеристики. Струм спокою стоку кожного транзистора дорівнює 15 мА. У ланцюзі джерел транзисторів VT1, VT2 включене джерело струму, зібраний на транзисторі VT3 за схемою двухполюсника.

Слід зазначити, що диференціальний каскад не може працювати без джерела струму в ланцюзі джерел транзисторів VT1, VT2. У режимі спокою він забезпечує подачу в цей ланцюг постійного струму, рівного сумі струмів джерел VT1, VT2, а в режимі посилення сигналу підтримує цей струм на встановленому рівні. Тільки в цьому випадку при збільшенні струму стоку транзистора VT1 пропорційно зменшується струм стоку транзистора VT2 і навпаки.

Найбільш простий (але й нестабільний) джерело струму на звичайному резисторі. Кращі параметри має джерело струму на біполярному або польовому транзисторі, величина динамічного опору якого визначається параметрами ланцюгів його зсуву. Недолік такого джерела струму - складність його розрахунку. При неточному розрахунку порушується лінійна робота диференціального каскаду з- за непропорційності зміни струмів транзисторів VT1, VT2. Використовуючи деякі конструктивні особливості потужних Моп-Транзисторів, удалося сполучити простоту резистивного джерела струму й стабільність транзисторного
(c)2010-2014 - Права захищені