Новини авто індустрії - Autoindustry
Канал далекого зв'язку Канал далекого зв'язку - 27200 кГц ( 20-й) - у країнах СНД прийнятий у якості "каналу далекого зв'язку"... Однак про далекий зв'язок на СВ - розмову особливий....
Відхилення в підсилювачах Несправність може бути або в схемі пари фазних підсилювачів горизонтального й вертикального відхилення, виконаних відповідно на лампах Л7, Л8 і Л4...
Блок СВП для УКВ тюнера Перемикачі й для блоку СВП УКВ тюнера: На сайті про за цей рік був поміщений опис блоку СВП для УКВ тюнера саратовского радіоаматора...
Однокристальні Мікро ЕОМ Однокристальні Мікро-Эвм: Після придбання пакета програм із плаваючої коми ("Радіо", 1995, № 4, 5) багато читачів звернулися в редакцію із проханням...

Контакти Київ, вул. Садова-Самопливна, 15
+38 (044) 608-78-98 тел.
+38 (044) 167-89-93 факс
Інструменти й прилади Інструменти й приладиІнструмент і прилади для перевірки й ремонту. Комплект інструмента повинен складатися з електромонтажного, слюсарного й міряльного інструмента,...
Практичні завдання Практичні завданняПрактичні завдання і їхнє рішення. Припустимо, ви - людина серйозний і комп'ютери вручну не збираєте....
Електрична ємність Електрична ємністьПри зарядці батареї кожний тридцятимільйонний її акумулятор повинен мати по можливості однакову...
Прилад Синхроскоп Прилад СинхроскопСинхроскоп не працює в режимі розгорнення, що чекає. Перед з'ясуванням причини несправності перевіряється...
Зручність фотоапарата Зеніт
Зручність фотоапарата "Зеніт" складається в можливості наводити на різкість по матовому склу й одночасно спостерігати зображення, що попадає в кадр. Отриманий негатив вставляється в збільшувач і на аркуш білого паперу проектує зображення спектральної кривої.

Негатив у збільшувачі бажано розташувати так, щоб ліворуч зображувалася синя частина спектра, а праворуч - інфрачервона, тобто щоб значення довжин хвиль зростали, як це звичайно прийнято, ліворуч праворуч. Потім зображення спектральної кривої обводиться на папері гостро відточеним олівцем і перпендикулярно горизонтальної лінії темноного токи проводяться по косинці прямі, що з'єднують її з вершинами піків, що відповідають ртутним лініям і лівій оцінці.

Відповідно до відстаней між лівою оцінкою тт крапками перетинання лінії темноного струму з перпендикулярами, проведеними з вершин піків, будується калібрована крива приладу.

Для побудови каліброваної кривої на графіку по осі абсцис відкладаються довжини хвиль ліній ртуті, а .по осі ординат-відповідні їм відстані від лівої оцінки. З отриманих крапок відновлюються перпендикуляри, крапки перетинання яких з'єднуються між собою, і, таким чином, виходить калібрована крива приладу по довжинах хвиль. Як видно із графіка, калібрована крива не є прямою лінією. Пояснюється така нелінійність тим, що дисперсія призми -неоднакова для всіх довжин хвиль.

Це трохи незручно, однак усунення подібного недоліку веде за собою ускладнення схеми приладу й у даній конструкції воно не зроблено. Щоб одержати лінійну шкалу довжин хвиль, можна призму замінити дифракційною решіткою, що має однакову дисперсію для всіх довжин хвиль. Відповідно до каліброваної кривої можна нанести тушшю на екрані електронно-променевої трубки горизонтальну лінію з поперечними розподілами для безпосереднього визначення довжин хвиль спектральної кривої при її спостереженні.

Із цією метою потрібно сполучити обидві оцінки на спектральній кривій з відповідними їм розподілами, нанесеними на екрані тушшю, тобто зробити так, щоб масштаб по довжинах хвиль спектральної кривої й шкали був однаковий. Це досягається регулюванням горизонтального посилення приладу потенціометром 5про й регулювання змінних опорів R8 і 47, за допомогою яких виробляється горизонтальне й вертикальне переміщення спектральної кривої на екрані для сполучення оцінок.
(c)2010-2014 - Права захищені