Новини авто індустрії - Autoindustry
Канал далекого зв'язку Канал далекого зв'язку - 27200 кГц ( 20-й) - у країнах СНД прийнятий у якості "каналу далекого зв'язку"... Однак про далекий зв'язок на СВ - розмову особливий....
Відхилення в підсилювачах Несправність може бути або в схемі пари фазних підсилювачів горизонтального й вертикального відхилення, виконаних відповідно на лампах Л7, Л8 і Л4...
Блок СВП для УКВ тюнера Перемикачі й для блоку СВП УКВ тюнера: На сайті про за цей рік був поміщений опис блоку СВП для УКВ тюнера саратовского радіоаматора...
Однокристальні Мікро ЕОМ Однокристальні Мікро-Эвм: Після придбання пакета програм із плаваючої коми ("Радіо", 1995, № 4, 5) багато читачів звернулися в редакцію із проханням...

Контакти Київ, вул. Садова-Самопливна, 15
+38 (044) 608-78-98 тел.
+38 (044) 167-89-93 факс
Інструменти й прилади Інструменти й приладиІнструмент і прилади для перевірки й ремонту. Комплект інструмента повинен складатися з електромонтажного, слюсарного й міряльного інструмента,...
Практичні завдання Практичні завданняПрактичні завдання і їхнє рішення. Припустимо, ви - людина серйозний і комп'ютери вручну не збираєте....
Електрична ємність Електрична ємністьПри зарядці батареї кожний тридцятимільйонний її акумулятор повинен мати по можливості однакову...
Прилад Синхроскоп Прилад СинхроскопСинхроскоп не працює в режимі розгорнення, що чекає. Перед з'ясуванням причини несправності перевіряється...
Заміна дефектних ламп
Заміна дефектних ламп Л23, Л2А и Л2ъ, як правило, не вимагає додаткового регулювання. При заміні несправного тиратрона Л22виробляється підстроювання установки границь діапазонів генерируемых частот за допомогою повороту движка змінного опору 92, установленого на лівій стороні нижньої горизонтальної панелі шасі осцилографа. Після усунення несправності перевіряються робота приладу в режимі внутрішнього запуску й вихід затриманого імпульсу. Ні посилення по вертикалі.

Якщо відсутнє посилення по осі В, перевірці піддаються вхідний ланцюг приладу, підсилювач вертикального відхилення (визначається справність ламп Л2 (6Н2П), Лъ, Ль Ль (лампи типу 6Н1П), Ль, Л7 (обидві лампи типу 6П1П) і деталей монтажу підсилювача), перемикач режиму роботи й вхідного опору Вь перемикач вхідного аттенюатора В2 коаксіальний кабель, що підводить досліджувану напругу на вхід приладу, гніздо входу підсилювача Гь а також потенціометри регулювання чутливості i2 і корекції нуля 15.

Підстроювання підсилювача вертикального відхилення у випадку заміни дефектних ламп виробляються регулюванням відстані між провідниками зворотного зв'язку Ск і опорами, щоб відновити стабільність роботи підсилювача й необхідну смугу пропущення в області високих частот.

Усунення дефектів монтажу й заміна несправних деталей виробляються звичайним способом з наступною перевіркою роботи підсилювача. Не працює калібрування амплітуди. Неможливість калібрування амплітуди досліджуваного сигналу викликається звичайно несправністю в ланцюгах калибратора, виконаного на стабілітронах JI9 і Лю (обидві лампи типу СГ4С), які формують із синусоїдальної напруги частотою 50 Гц напруга калібрування, близьке за формою до прямокутного, величиною 300 у від піка до піка.

Перевіряються лампи Л9, Лю й справність контактів лампових панелей. Відсутність каліброваної напруги або зміна його величини може бути через несправність опору В?55 , через яке подається харчування на стабілітрони від підвищувальної обмотки силового трансформатора, внаслідок несправності дільника калибратора, що складає із дротових опорів.

Причиною несправності може бути дефект опору потенціометра, яким установлюється точна калібрована напруга, ємності Сi7, що поліпшує форму калибрационного сигналу. Необхідно також перевірити справність перемикача В2 і тумблери включення калибратора £з.
(c)2010-2014 - Права захищені