Новини авто індустрії - Autoindustry
Канал далекого зв'язку Канал далекого зв'язку - 27200 кГц ( 20-й) - у країнах СНД прийнятий у якості "каналу далекого зв'язку"... Однак про далекий зв'язок на СВ - розмову особливий....
Відхилення в підсилювачах Несправність може бути або в схемі пари фазних підсилювачів горизонтального й вертикального відхилення, виконаних відповідно на лампах Л7, Л8 і Л4...
Блок СВП для УКВ тюнера Перемикачі й для блоку СВП УКВ тюнера: На сайті про за цей рік був поміщений опис блоку СВП для УКВ тюнера саратовского радіоаматора...
Однокристальні Мікро ЕОМ Однокристальні Мікро-Эвм: Після придбання пакета програм із плаваючої коми ("Радіо", 1995, № 4, 5) багато читачів звернулися в редакцію із проханням...

Контакти Київ, вул. Садова-Самопливна, 15
+38 (044) 608-78-98 тел.
+38 (044) 167-89-93 факс
Інструменти й прилади Інструменти й приладиІнструмент і прилади для перевірки й ремонту. Комплект інструмента повинен складатися з електромонтажного, слюсарного й міряльного інструмента,...
Практичні завдання Практичні завданняПрактичні завдання і їхнє рішення. Припустимо, ви - людина серйозний і комп'ютери вручну не збираєте....
Електрична ємність Електрична ємністьПри зарядці батареї кожний тридцятимільйонний її акумулятор повинен мати по можливості однакову...
Прилад Синхроскоп Прилад СинхроскопСинхроскоп не працює в режимі розгорнення, що чекає. Перед з'ясуванням причини несправності перевіряється...
Заміна лампи підсилювача
При заміні лампи підсилювача постійного струму Лх (6НЗП) внаслідок її несправності варто зробити установку (грубо) електричного нуля приладу потенціометром Rl7. Заміна кенотрона Л не вимагає який- або додаткового регулювання. Прилад не калибруется на шкалах "кй" і "MQ". Після включення мегомметра стрілка індикатора відхиляється на середину шкали й при перемиканні меж виміру ручкою множника В залишається на місці.

Потенціометрами Ro і Rи стрілку приладу не вдається встановити на оцінку "оо" при калібруванні на шкалах "до£2" і "MQ". У цьому випадку перевіряється стабілізатор напруги Л2 (СГ4С), що заміняється при виявленні дефекту; після цього додаткового регулювання не потрібно. Прилад не калибруется на шкалі "М2". При установці перемикача меж виміру на шкалу "до2" стрілка мегомметра встановлюється на оцінку "оо". При перемиканні на шкалу "MQ" стрільця залишається наприкінці шкали приладу й не реагує на обертання ручки потенціометра Ri6.

Це спостерігається при несправності стабілітрона Лг (СГ2С), якому необхідно перевірити й у випадку виходу з ладу замінити. Через несправність стабілітрона Лъ положення стрілки індикатора при калібруванні на шкалі "до£2" може бути нестійким. У цьому випадку також необхідна заміна стабілітрона Лз. Погрішність показань приладу більше припустимої. Більшу роль для точності показань приладу грає правильне калібрування мегомметра на шкалах "М2" і "до2".

Якщо прилад прокалиброван невірно або допущений неправильна установка стрілки індикатора на оцінці "оо" обох шкал, вимір опорів буде неточним, погрішність показань буде великою. Тому необхідно як можна точніше робити калібрування приладу на обох шкалах, причому тільки після попереднього прогріву приладу, включеного всеть.

Рекомендується установку стрілки на оцінку "оо" при калібруванні на обох шкалах повторити кілька разів. Неточні показання приладу можуть бути через зміну напруги живильної мережі більш ніж на 10-15%, а також при роботі в приміщенні з підвищеною вологістю. Немає показань приладу на одному або декількох межах виміру. На тій межі, на якому прилад не працює, необхідно перевірити справність опору вхідного дільника R-R6. Опір, що вийшло з ладу (згоріло, змінило свою номінальну величину), підлягає заміні. Опору Rz і Я4 виконуються з манганіну з точністю ±0,2%.

Перевіряється також справність контактів перемикача меж виміру В. У випадку дефекту якої-небудь плати перемикача його необхідно зняти, витягти непридатну плату, установити справну, потім поставити перемикач на місце, після чого перевірити роботу приладу. Стрілка приладу не відхиляється, вольтметр не дає показань.
(c)2010-2014 - Права захищені